Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

Breaking News:

latest

শ্রী শ্রী শ্যামা (কালী) পূজা।। উমা ফিরছেন শ্যামা রূপে

শ্রী শ্রী শ্যামা (কালী) পূজা।।উমা ফিরছেন শ্যামা রূপে ---জয় মা ।
 মা কালীর প্রনাম মন্ত্র বা বাণী।১। প্রণাম মন্ত্র  ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে , নিবেদয়ামিচাত্মানংত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ । ওঁ কালি -কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিনি …

 
 শ্রী শ্রী শ্যামা (কালী) পূজা।।

উমা ফিরছেন শ্যামা রূপে ---জয় মা ।


 মা কালীর প্রনাম মন্ত্র বা বাণী।

১। প্রণাম মন্ত্র 

 ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে , নিবেদয়ামি

চাত্মানংত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ ।

 ওঁ কালি -কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিনি দেবী

নারায়ণী নমস্তুতে ,মহিষাঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী

আয়ুরোগয় বিজয়ং দেহি দেবী নমস্তুতে । এষ পুস্পাঞ্জলিঃ

শ্রীমদ্দদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ ।


 ২।ধ্যান মন্ত্র

 ওঁ শবারুঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংস্ট্রাং বরপ্রদাম্।

 হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্।।

 মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহু।

 চতুর্ব্বাহু যুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।।


 ৩।মায়ের গায়ত্রী মন্ত্র

 ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শশ্মানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে

প্রচোদয়াৎ ,,,,, (১০ বার জপ করুন)


 ৪। জপের মন্ত্র

 ক্রীং- ক্রীং -ক্রীং হুং- হুং হ্রীং- হ্রীং দক্ষিণ কালিকে ক্রীং-

ক্রীং- ক্রীং হুং- হুং- হুং স্বাহা


 ৫। আচমন

 ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ তদবিষ্ণুঃ পরমং পদং পশ্যন্তি

সুরয়ঃ । দিবীব চক্ষুরাততম ।। ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ।।


 ৬। পুস্প শুদ্ধি

 ওঁ পুস্পে- পুস্পে মহাপুস্পে সুপুস্পে পুস্পে পুস্পসম্ভবে ।

পুস্পেচয়াবকীরনে ওঁ হুং ফট স্বাহা ।


 ৭। পুজা মন্ত্র 

 এষ গন্ধ ওঁ গণেশায় নমঃ , এতৎ সচন্দন পুষ্পম ওঁ গণেশায়

নমঃ , এষ ধুপ ওঁ গণেশায় নমঃ , এষ দীপ ওঁ গণেশায় নমঃ ,

এতন নৈবেদ্য ওঁ গণেশায় নমঃ । জপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ


 এষ গন্ধ ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ , এতৎ সচন্দনপুস্পম ওঁ শ্রী

সূর্যায় নমঃ , এষ ধুপ ওঁ শ্রীসূর্যা নমঃ ,এষ দীপ ওঁ শ্রী সূর্যায়

নমঃ , এতন নৈবেদ্যম ওঁ শ্রী সূর্যায় নমঃ ।


 ৮। সূর্যের ধ্যান

 ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুনৈকসিন্ধুং , ভানুং

সমস্তজগতামধিপং ভজামি । পদ্মদ্বয়াভয়রবান দধতং

করাজৈর মানিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম ।


 ৯। কর্পূর প্রদানের মন্ত্র-

 ওঁ ক্রীং কাল্ল্যৈ নমঃ আরাত্রিকম্ সমর্পয়ামি।’


 ১০। দুধ-স্নানাদি প্রদানের মন্ত্র-

 ওঁ ক্রীং কাল্ল্যৈ নমঃ পয়স্নানাম্ সমর্পয়ামি।’


 ১১। দই-স্নানাদি প্রদানের মন্ত্র-

 ওঁ ক্রীং কাল্ল্যৈ নমঃদধিস্নানাম্ সমর্পয়ামি।


 ১২। পঞ্চামৃত-সহ স্নানের দ্রব্যাদি প্রদানের মন্ত্র-

 ওঁ ক্রীং কাল্ল্যৈ নমঃ পঞ্চামমৃত স্নানম্ সমর্পয়ামি।


 ১৩। পঞ্চফল প্রদানের মন্ত্র-

 ওঁ ক্রীং কাল্ল্যৈ নমঃ পঞ্চফলম্ সমর্পয়ামি।


 ১৪। পুষ্প প্রদানের মন্ত্র-

 এষ গন্ধপুস্পে ওঁ ক্রীং কাল্ল্যৈ নমঃ।


 ১৫। প্রণাম মন্ত্র-

 ওঁ ক্রীং- ক্রীং হৃং- হৃং হিং- হিং দক্ষিণে কালীকে ক্রীং- ক্রীং-

ক্রীং হৃং- হৃং হ্রীং- হ্রীং- হ্রীং স্বহা।

 ওঁ কালী -কালী মহাকালী কালীকে পাপহারিণী

 ধর্মার্থমোক্ষদে দেবী নারায়ণী নমোস্তুতে।


 ১৬। এরপর জপ একশো আটবার করা যায় এই মন্ত্রে-

 ওঁ ক্রীং কাল্ল্যৈ নমঃ।


 ১৭। প্রদীপ বা মোমবাতি প্রদানের মন্ত্র-

 এষ দীপ ওম ক্রীং কাল্ল্যৈ নমঃ।


 ১৮। ধূপকাঠি প্রদানের মন্ত্র-

 এষ ধুপঃ ওঁ ক্রীং কাল্ল্যৈ নমঃ।


অমাবস্যা তিথি শুরু - ১২ই নভেম্বর দুপুর ২:৪০ মিনিটে।


No comments